Nutirakenduse ratas

Vaade rattale

Paljud nendest rattal olevatest rakendustest on mul igapäevaselt kasutuses (Messenger, Google Sheets, Google Maps, Google Slides, Padlet, Duolingo), mõndasid olen kasutanud aga pole kasutajaks jäänud. Uurisin neid, millest kuulnud ei olnud, mõned leiud olid väga huvitavad. Kindlasti on siin minu jaoks mõtte koht, et kui ma ise neid kasutan, miks siis ei ole leidnud võimalust kasutada neid õppetöös!
NutiRatas on hea algajale, sellises avatud uurimise-mõtiskluse faasis. Samas kui on juba kindel soov ja teadmine, mida otsid ja oled suur nutiseadme kasutaja, siis on kindlasti lihtsam teha seda Play Poes otsingut kasutades või guugeldades.
Uusi asju uurides hakkas silma matemaatika äpp Photomath ja Grapher, esimesega saab õppida matemaatikat, näidates äpile kaamera kaudu ülesannet õpikust või korralikult vihikusse kirjutatud tehet või graafikut.

Tähelepanekud

  • Väga palju oli kattuva funktsiooniga rakendusi nagu to-do listid ja mindmapid, testide tegemise äpid, järjehoidjad. Vahel kordusid ka samad äpid. Kui rääkida sellest, et millegipärast tundub, et see nutiratas on algajale suunatud, siis võiks see ratas olla lihtsutatud kujul. Minus räägib muidugi ka väike programmerija, et kui midagi on topelt, siis tuleb ju lihtsustada.
  • Samuti on ratas väga kirju ja tekstilist osa on raske hoomata
  • Teksti osa ei viita otseselt õigele äpile. Näiteks kui on sõna diagrammide koostamine tegevuseks, siis kasutaja peaks ise leidma sealt ikoonide hulgast õige. Kui lähtuda teistpidi, et kasutaja tahab teada, mida saab teha äpiga Wunderlist, siis samas sektoris on tegevusi, mis ei ole seotud selle äpiga.
  • Teise taksonoomiasse sobivad äpid ei ole kajastatud õiges sektoris, näiteks meeldejätmise taksonoomias keeleõppe äppe ja loomises mindmappimise äppe ei ole, samas kui õpilane hakkab looma süsteemi ja kasutab selleks Mindmeistrit või  DrawExpressi! Flashcard- ja seda tüüp rakendus nagu Ankidroid, mis sobib ideaalselt meeldejätmiseks, samuti hoopis rakendamise all!

Tahaks luua uue süsteemi!

Kas ratas on õige graafiline vorm selle info süsteemseks edastamiseks?
Minul endal on selleks üks Google Sheets ja loodan selle kunagi ka graafilisemaks kujundada ja leida ilusa väljundi, et teised seda ka kasutada saaksid.
Võib-olla algatuseks võiks olla lihtsam infograafik üldse selle kohta, milleks äppe kasutada saab:

  • mõistekaart- FlashCard
  • testid- Quiz
  • mõttekaart – Mindmap
  • järjehoidjad – Bookmark
  • nimekirjad – To-do list
  • vestlus – Chat

Teiseks võiks olla infot ka sisulisemate äppide kohta, kus on juba õppetükkide sisu ka olemas.

Igapäeva vajalike äppide ratas

Tänapäeva maailma toomine kooli, millised on need äpid, mida kasutavad aktiivsed tööinimesed vajaliku info saamiseks ja töötlemiseks.
Pangaäpid, börsiäpid, ajalehed, kalender, Smart-ID?
Võiks teha süsteemse vaate tavalisele inimesele, kes sooviks olla digipädevam.

Õpetajana kasutan küll rakendusi, aga õpilased mitte

Õpetamisel ja õpilastele kasutamiseks, pean tunnistama, et kasutan väga vähe VOSK (Võta Oma Seade Kaasa) süsteemi. Põhjused ilmselt selles, et robootikaringis on meil tahvlid olemas ja arvutitundides oleme arvutiklassis. Seega paljud rakendused on kasutuses meil arvutiversioonis.
Hea abivahend Google Slides rakendus, kui on vaja hea mõte kiirel hetkel tundide slaididesse kirja panna. Ja mis seal salata on ka juhtumeid, kus arvutiklassist on kadunud õpetaja arvuti ja olen sunnitud vaatama telefonist oma slaide.
Padletit kasutan samuti õpetamisel ja ise saan täiendada tundideks ettevalmistusel, kuid õpilased kasutavad seda arvutis. Scratch on meil vaheldusemõttes olnud kasutusel robootikaringides tahvlis, kuid arvutitunnis kasutame siiski sama asja arvutis.
 
Nutirakenduste ratta PDF – rakendused on lingitud allalaadimiskohale

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga