Magistritöö uurimisprobleem ja uurimisküsimused

Probleem:

Õpilaste erinevad õpioskused ja digipädevus tase teevad informaatika õppimise hindamise keeruliseks, samas tuleb tagada kõikide õpilaste individuaalne areng ja motivatsioon. E-portfoolio loomine nõuab iseseisvust, loomingulisust ja usku, et ma saan hakkama.  Kas e-portfoolio loomine aitab informaatika õppimisele kaasa kasutades kujundavat hindamist, milliste faktoritega tuleb õpetajal arvestada, et e-portfoolio kasutamine oleks tõhus vahend nii õpioskuste tõstmiseks kui ka õpilase individuaalse arengu toetamiseks, et arendada õpilast ennastjuhtivaks õppijaks, kui klassis on erinevate oskustega õpilased?

Küsimused:

Kuidas e-portfoolio abil kujundava hindamise rakendamine toetab informaatika ainekava õpieesmärkide omandamist?

Milliste mõjufaktoritega peab õpetaja arvestama e-portfoolio loomisel informaatika aine raames õpetades 5. ja 7. klassi?

Milliseid oskusi peab arendama uuriv õpetaja iseendal õpilaste e-portfoolio loomise õpioskuste õpetamisel ja kujundava hindamise rakendamisel informaatika tundide läbiviimisel?

Kuidas hinnata informaatika aine omandamist e-portfoolio põhjal?

Millised oskused on õpilastel eelduseks, et nad saaksid e-portfooliot kasutada õppemeetodina?


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga