Merrill õppedisani mudel – kivike tiigis

Meie rühmatöö UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE leiab aadrssilt https://disainime.weebly.com/ Whole task – uurismustöö on vaja ära vormistada korrektselt. Jagasime töö järkjärgult raskemateks minevateks ülesanneteks, minu individuaalne osa oli Lauliku koostamine tekstitöötluse tarkvaras https://disainime.weebly.com/laulik.html Tunni stenaarium, kasutades LePlanner tundide planeerimis veebitarkvara, kus on võmalik vaadata tundide kava ja materjale ajaskaala diagrammina või tekstilise tunnikavana.https://leplanner.net/#/scenario/5dec02b7510c5f2a163d6ae4 Merrilli õppedisaini mudel “kivike-tiigis” (Pebble-in-the-Pond)…

Whole task – Merrilli taksonoomia

Rühmatöö luua õpisüsteem/ e-kursus sihtgrupp 3. aste Whole task: “Uurimistöö vormistamine” Õpilane peab suutma vormistuslikult ära parandada ühe anonüümse loovtöö, mis on halvasti koostatud. Individuaalsed kontekstist väljas ülesanded Lauliku koostamine Wordis (tiitelleht, teskti kopeerimine, vaba vormistamine) Kokaraamat, kindla juhendi järgi grupitööna raamatu koostamine (sisukord, kirjastiilid, illustratsioonid) Meediakajastused teemal Greta Thurnberg, mis on tsitaat, mis on…