Õppe diferentseerimine – Kaasava hariduskorralduse uuring 2016

2016 seis (ehk oleks vaja uut uuringut?) Eesti tänane (2016) lähenemine PGSi ja EHISe klassifikaatorite tasandil on pigem „meditsiiniline“ ehk lähtub põhimõttest, et diagnoosi põhjal on võimalik määratleda vajadused. Näiteks moodustatakse eriklasse lähtuvalt diagnoosist, mitte tingimata õpilase individuaalseid vajadusi arvestades. Seda tõi välja juba Kanep (2008). Samas on Innove nõustamiskeskustes uus lähenemine, mille eesmärgiks on…