Magistritöö uurimisprobleem ja uurimisküsimused

Probleem: Õpilaste erinevad õpioskused ja digipädevus tase teevad informaatika õppimise hindamise keeruliseks, samas tuleb tagada kõikide õpilaste individuaalne areng ja motivatsioon. E-portfoolio loomine nõuab iseseisvust, loomingulisust ja usku, et ma saan hakkama.  Kas e-portfoolio loomine aitab informaatika õppimisele kaasa kasutades kujundavat hindamist, milliste faktoritega tuleb õpetajal arvestada, et e-portfoolio kasutamine oleks tõhus vahend nii õpioskuste…

Magistritöö seminar

Teema? Valisin esialgseks teemaks “Õpilase e-portfoolio õppe- ja hindamisvahendina informaatikas 2. ja 3. kooliastme näitel” Uurimustöö on niisama tugev kui tema kõige nõrgem lüli Uurimustöö nö ketilülid on eelnevad uurimustööd, mis selgitavad tausta ja teooriat uurimisküsimused, hüpotees, mudel uuringudisain, ülesehitus subjektid, andmed, situatsioonid, protseduurid, meetodid, mõõtmed analüüs kokkuvõte soovitused järgnevaks uurimustööks https://www.tlu.ee/dt/opingudoppetoo/dokumendid-ja-juhendid http://www.cs.tlu.ee/instituut/yldinfo/Magistritoo_hindamiskriteerumid_ifi.pdf Leidsin 3…