Merrill õppedisani mudel – kivike tiigis

Meie rühmatöö UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE leiab aadrssilt https://disainime.weebly.com/ Whole task – uurismustöö on vaja ära vormistada korrektselt. Jagasime töö järkjärgult raskemateks minevateks ülesanneteks, minu individuaalne osa oli Lauliku koostamine tekstitöötluse tarkvaras https://disainime.weebly.com/laulik.html Tunni stenaarium, kasutades LePlanner tundide planeerimis veebitarkvara, kus on võmalik vaadata tundide kava ja materjale ajaskaala diagrammina või tekstilise tunnikavana.https://leplanner.net/#/scenario/5dec02b7510c5f2a163d6ae4 Merrilli õppedisaini mudel “kivike-tiigis” (Pebble-in-the-Pond)…

Informaatika roll ainetevaheliste seoste tugevdajana koolis

Mina oma õpetajatöös näen küll, et informaatika aines on väga palju võimalusi ainete sidumiseks. Uurides teiste ainete õpetajate käest, mis teemasid erinevates klassides parajasti õpetatakse, saan mina kasutada selle sisulist poolt oma tunnis. Informaatika tunnis peaks olema käed töös koguaeg ja õpilane võimalikult palju iseseisvalt leidma lahendusi või informatsiooni antud teemal. Näiteks võib jagada õpilased…

Informaatika kui õppeaine

Informaatika kohustuslikuks poolt ja vastu Kui nüüd mõelda, milliseid oskusi inimene üldse vajab, et elus paremini hakkama saada, siis tundub, et informaatika on ju väga vajalik aine, miks peaks selle õppimine olema vähem oluline võrreldes teiste ainetega? Miks peaks eluks vajalike oskuste omandamine jääma õpilase enda peale. Olen ju õppinud kohustuslikus korras ka kunstiajalugu ja…

Minu informaatikaõpetaja

Meenutus esimesest kokkupuutest informaatikaga Ma arvan, et minu kõige tähtsam kokkupuude on mu vend, tänu temale tekkisid meie koju mingid huvitavad arvutid, ma olin ikka väga väike siis veel. Esimeste arvutite ekraanidel kuvati tumedal taustal ainult teksti ja need kasutasid suuri õhukesi diskette. Järgnes MS-DOS, milles vend õpetas mind orienteeruma nii, et ma sain iseseisvalt…

Õpingud Tallinna Ülikoolis

Ma alustasin õppimist Informaatikaõpetaja ja kooli infojuht erialal. Esimesed 3 päeva on olnud inspireerivad ja tunnen, et olen täpselt õiges kohas, ümbritsetud huvitavatest ja tarkadest inimestest, kelle abiga saavad paljud asjad selgemaks ning sügavama mõtte. Ma tõesti soovin, et 2 aasta pärast saan siia postitada suure rõõmu ja õnnetundega, et olen lõpetanud selle õppekava, kuid…