“Aktiivõpet pole olemas”

Jonase avastusraja õppetund oli väga hästi tehtud. Mulle väga meeldis, et sellise õpetamise viisi juures on seotud õuesõpe, kodukoha ümbruskond, liikumine, loodusõpetus ja mängulisus. Usun, kui laps õpib oma kodu või kooli ümbruskonnas seostama uusi teadmisi, siis on nendest ka tulevikus rohkem kasu. Liialt vähe kasutame enda loomulikku elukeskkonda ära õppevahendina võõrandume kooliharidust andes päris…

Merrill õppedisani mudel – kivike tiigis

Meie rühmatöö UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE leiab aadrssilt https://disainime.weebly.com/ Whole task – uurismustöö on vaja ära vormistada korrektselt. Jagasime töö järkjärgult raskemateks minevateks ülesanneteks, minu individuaalne osa oli Lauliku koostamine tekstitöötluse tarkvaras https://disainime.weebly.com/laulik.html Tunni stenaarium, kasutades LePlanner tundide planeerimis veebitarkvara, kus on võmalik vaadata tundide kava ja materjale ajaskaala diagrammina või tekstilise tunnikavana.https://leplanner.net/#/scenario/5dec02b7510c5f2a163d6ae4 Merrilli õppedisaini mudel “kivike-tiigis” (Pebble-in-the-Pond)…

Aktiivõpe

Kui siduda Käisi mõtteviisi aktiivõppega, siis tema 10 käsku kirjeldavad tõesti väga hästi seda, milline peaks olema õpetamine. Kui nüüd mõelda Bloomi taksonoomiale esimesed tasemed on teadmised/meelde jätmine ja teine mõisted/ arusaamine, siis selles osas mul tekib probleem mõiste aktiivõppe kasutamisel, tõenäoliselt on mul väärmõiste hoopis aktiivõppe suhtes 🙂 Aga na püüan selgitada, kui õpilane…

Whole task – Merrilli taksonoomia

Rühmatöö luua õpisüsteem/ e-kursus sihtgrupp 3. aste Whole task: “Uurimistöö vormistamine” Õpilane peab suutma vormistuslikult ära parandada ühe anonüümse loovtöö, mis on halvasti koostatud. Individuaalsed kontekstist väljas ülesanded Lauliku koostamine Wordis (tiitelleht, teskti kopeerimine, vaba vormistamine) Kokaraamat, kindla juhendi järgi grupitööna raamatu koostamine (sisukord, kirjastiilid, illustratsioonid) Meediakajastused teemal Greta Thurnberg, mis on tsitaat, mis on…

Micro:bit ja Phyton

Kui Phytoniga on juba algust tehtud on võimalik õpetamine teha huvitavamaks võttes kasutusse Microbit miniprotsessor ja keskkond https://python.microbit.org/ Ja samuti kui on õpilastele õpetatud programmeeimist visuaalsete plokk elementidena Microbit keskkonnas on võimalik üle minna Phyton programmeerimise peale. https://makecode.microbit.org/#editor Sensorite andmete kogumiseks on võimalik kasutada ka reaalajas graafikuid, kui kasutada programmeerimise keskkonnaks Mu tarkvara, allalaaditav siithttps://codewith.mu/en/download…